Wdrożenie nowoczesnej platformy e-usług w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej

18-10-2017

OPTeam S.A. zrealizuje dla podkarpackiej uczelni WSPiA projekt wdrożenia nowoczesnej platformy e-usług. Umowa na realizację projektu, wartego ponad 5 mln 600 tys. zł, podpisana została 22 września 2017 r. Przedsięwzięcie realizowane będzie w konsorcjum z PCG Academia Sp. z o.o.

Głównym założeniem projektu jest stworzenie i wprowadzenie 12 nowych e-usług dla studentów oraz pracowników naukowych i administracyjnych WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. Wpłynie to na poprawę jakości i ułatwienie dostępu do usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną. Dzięki rozbudowie i modernizacji zaplecza komunikacyjnego i informatycznego poprawią się także warunki i efektywność nauczania w WSPiA.

W ramach projektu „Platforma e-usług edukacyjnych” powstanie m.in. platforma e-rekrutacji, e-tablica ogłoszeń, a także platformy e-kontaktu, e-wykładów oraz elektronicznego obiegu dokumentów (e-repozytorium). Dodatkowym ułatwieniem dla studentów i wykładowców będzie usługa e-listy obecności i Interaktywny system badań. Uczelnia stworzy również elektroniczne platformy Klinik działających przy WSPiA (Prawa, Przedsiębiorczości, Administracji oraz Bezpieczeństwa).

Platforma portalowa zostanie oparta o autorskie rozwiązanie OPTeam S.A. – OPTicamp EDU web360.

W ramach zhierarchizowanego multiportalu informacyjno-społecznościowego publikowane  będą serwisy internetowe udostępniające e-usługi.

OPTIcamp EDU web360 to nowoczesne i profesjonalne środowisko multiportalowe dedykowane dla uczelni wyższych, spełniające rolę platformy informacyjnej oraz komunikacyjnej pomiędzy władzami  danej jednostki akademickiej a studentami i partnerami biznesowymi.

Dzięki obszerności zastosowań rozwiązanie OPTIcamp EDU web360 spełni rolę centralnego punktu gromadzenia i publikacji najważniejszych informacji z całej  uczelni wyższej (w tym jednostek podległych), co znacząco usprawni komunikację ze środowiskiem lokalnym. Na życzenie użytkowników główny administrator będzie mieć możliwość utworzenia kolejnego portalu „od ręki”. Tak stworzony portal może dziedziczyć funkcjonalności ze wskazanych przez użytkownika portali oraz serwisów.

Na potrzeby projektu, WSPiA unowocześni także swoje zaplecze techniczne. Uczelnia zakupi urządzenia niezbędne do realizacji i wdrożenia e-usług, m.in. nowoczesne serwery kasetowe, biblioteki taśmowe oraz zasilacze UPS i agregat prądotwórczy.


Kategorie: Aktualności, Na głównej

Powrót