Kalendarium

Zarząd OPTeam SA podaje do publicznej wiadomości informację o terminach
przekazywania raportów okresowych w 2017 roku.