Janusz Bober

Przewodniczący Rady Nadzorczej OPTeam S.A.

Jest absolwentem Politechniki Rzeszowskiej, w 1983 r. uzyskał tytuł magistra inżyniera na wydziale elektrycznym o specjalności automatyka i metrologia. W 1988 r. ukończył studia podyplomowe w zakresie informatyki prowadzone przez Uniwersytet Warszawski i Polską Akademię Nauk. W 2007 r. uzyskał tytuł Master of Business Administration, Oxford Brookes University i Polish Open University.

Przebieg kariery zawodowej:

1983 - 1987 Politechnika Rzeszowska, Zakład Układów Elektronicznych. Oddelegowany do Rzeszowskich Zakładów lamp Wyładowczych „Polam-Rzeszów" do realizacji projektu elektronicznego zapłonnika do lamp wyładowczych.

1987 - 1988 Rzeszowskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych, specjalista ds. informatyki,

1988 - 1992 Comfort Sp. z o.o. - Prezes Zarządu, udziałowiec - założyciel.

1992 - 2003 OPTIMUS-Comfort Sp z o.o. (obecnie OPTeam S.A.) - Prezes Zarządu, udziałowiec.

2003 - 06.2011 - OPTeam S.A. - Prezes Zarządu.

Od 2010 r. do 2016 r. - pełnił funkcję Prezesa Zarządu w spółce Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A.

Od 28.06.2011 - 12.06.2014 - Przewodniczący Rady Nadzorczej OPTeam S.A.

Od 29.06.2016 - Przewodniczący Rady Nadzorczej Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A.

W dniu 12.06.2014 r. Rada Nadzorcza Spółki powierzyła Panu Januszowi Boberowi funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej OPTeam S.A. czwartej kadencji.

Andrzej Pelczar

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej OPTeam S.A.

W 1985 r. ukończył Akademię Górniczo - Hutniczą w Krakowie, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki kierunek: informatyka (magister inżynier). W 1992 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych.

Przebieg kariery zawodowej: 

1985 - 1992 Politechnika Rzeszowska w Rzeszowie - asystent, adiunkt.

1988 - 1992 - Comfort S. z o.o. Wiceprezes Zarządu, udziałowiec - założyciel.

1992 - 2003 - OPTIMUS Comfort Sp. z o.o. (obecnie OPTeam S.A.) - Wiceprezes Zarządu, udziałowiec.

Od 2003 do 28.06.2011 - OPTeam S.A. - Wiceprezes Zarządu, akcjonariusz.

Od 2006 do 01.2011 - Członek Rady Nadzorczej spółki ELEKTRA Sp. z o.o.

Od 18.01.2010 do 29.06.2016 - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej w spółce Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A.

Od 28.06.2011 - 12.06.2014 - OPTeam S.A. - Prezes Zarządu.

W dniu 12.06.2014 r. Rada Nadzorcza Spółki powierzyła Panu Andrzejowi Pelczarowi funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej OPTeam S.A. czwartej kadencji.

Wiesław Roman Zaniewicz

Sekretarz Rady Nadzorczej OPTeam S.A.

Ukończył Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Prawa i Administracji kierunek: administracja w 1984 r (magister), kierunek prawo 1985r. (magister). W 1991 r. po odbyciu 5 letniej aplikacji uzyskał tytuł adwokata. W 1994 r. ukończył Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych - zorganizowanych przez Międzynarodową Fundację Rozwoju Rynku Kapitałowego i Przekształceń Własnościowych w RP. Wiesław Roman Zaniewicz dysponuje wiedzą i doświadczeniem z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego. Od 1986 r. specjalizuje się w zakresie prawa handlowego. 

Przebieg kariery zawodowej:

1991 - 1994 - CONSKUL Agencja Konsultingowa - Sp. z o.o. w Rzeszowie - doradca. 

1991 - 1993 Kancelaria Adwokacka J. Barański, W. Zaniewicz Spółka Cywilna, wspólnik.

1993 - 1995 Kancelaria Adwokacka j. Barański, W. Zaniewicz, H. Zaniewicz Spółka Cywilna - wspólnik. 

1995 do chwili obecnej - Kancelaria Adwokacka W. Zaniewicz, H. Zaniewicz Spółka Cywilna - wspólnik.

03.04.2008 - 27.06.2011 - OPTeam S.A. - Przewodniczący Rady Nadzorczej.

Od 28.06.2011 - 12.06.2014 - OPTeam S.A. - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.

W dniu 12.06.2014 r. Rada Nadzorcza Spółki powierzyła Panu Wiesławowi Romanowi Zaniewiczowi funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej OPTeam S.A. czwartej kadencji.

Andrzej Ziemiński

Członek Rady Nadzorczej OPTeam S.A.

Pan Andrzej Ziemiński posiada wykształcenie wyższe - jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, kierunek Finanse i Bankowość. Posiada ponad 14 letnie doświadczenie w obszarze zarządzania, restrukturyzacji oraz fuzji i przejęć. W swojej karierze zawodowej był Członkiem Zarządów oraz Rad Nadzorczych spółek z rynku telekomunikacyjnego oraz nowych technologii. 

Członek Zarządu Impera Capital S.A., od 2011 roku Członek Zarządu Impera Seed Fund Sp. z o. o. podmiotu zarządzającego funduszem kapitałowym powołanym przez Impera Capital S.A. oraz KFK - Krajowy Fundusz Kapitałowy. W latach 2010 - 2013 partner i Członek Zarządu Supernova Fund.

W latach 2007 - 2009 Prezes Zarządu PPWK SA, które przekształcił z tradycyjnego wydawnictwa kartograficznego w dostawcę usług telekomunikacyjnych i mobilnych dla sektora B2B. Dzięki środkom z emisji publicznej oraz udanym akwizycjom spółek, w tym Neotel Communications Polska Sp. z o. o i Długie Rozmowy SA proces zrealizował w okresie 2 lat. Od 2004 do 2009 roku Prezes Zarządu EL2 Sp. z o.o. dostawcy aplikacji oraz serwisów w branży Usług Dodanych dla Telekomunikacji GSM. Obecnie zasiada m.in. w Radach Nadzorczych spółek: Dominium SA, Telemedycyna Polska SA, Listonic Sp. z o.o., Simplum Sp. z o.o.

Od 14.06.2013 do 12.06.2014 pełnił w OPTeam S.A. funkcję Członka Rady Nadzorczej.

Marcin Lewandowski

Członek Rady Nadzorczej OPTeam S.A.

Ukończył Akademię Ekonomiczną w Poznaniu, kierunek: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne, specjalizacja: Handel Międzynarodowy. W 1997 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych. Dysponuje wiedzą i doświadczeniem w dziedzinie zarządzania finansami przedsiębiorstw, analizy wartości i projektów inwestycji, strategii przedsiębiorstw oraz nadzoru właścicielskiego. 

Przebieg kariery zawodowej: 

1994-2000 - Frąckowiak i Partnerzy - Wielkopolska Grupa Konsultingowa w Poznaniu (obecnie F5 Konsulting).

1994-2001 - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Katedra Inwestycji i Rynków Kapitałowych, asystent, adiunkt. 

2000-2001 - Business Management & Finance SA (obecnie BRE Corporate Finance SA) - manager.

2001 - obecnie - Antares Corporate Finance Sp. z o.o. w Warszawie - Prezes Zarządu, udziałowiec. 

2001 - obecnie - działalność gospodarcza pod nazwą Marcin Lewandowski Antares Corporate Finance - wykładowca, doradca gospodarczy. 

2010 - obecnie - Copernicus Watch Sp. z o.o. - Prezes Zarządu, udziałowiec. 

W ciągu ostatnich 5 lat sprawował następujące funkcje w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych spółek:

  • Antares Corporate Finance Sp. z o.o. - Prezes Zarządu (od 2001r.),
  • Copernicus Watch Sp. z o.o. - Prezes Zarządu (od 2010r),
  • Polskie ePłatności SA - Członek Rady Nadzorczej (od 2010r),
  • Opieka i Zaufanie SA - Członek Rady Nadzorczej (od 2013r.),
  • Orzeł Biały SA - Członek Rady Nadzorczej (2007-2008 r.).

Od 28.06.2011 - 12.06.2014 - Członek Rady Nadzorczej OPTeam S.A.

Ryszard Woźniak

Członek Rady Nadzorczej OPTeam S.A.

W 1985 roku ukończył Uniwersytet Warszawski uzyskując tytuł magistra informatyki.

Przebieg kariery zawodowej:

1985-1991 - Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie - Asystent, a następnie Starszy Asystent.

1991-1993 - Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie - Starszy Asystent.

1988-1992 - Comfort Sp. z o.o. - Dyrektor Techniczny - Udziałowiec i współzałożyciel Firmy.

1992-2003 - Optimus-Comfort Sp. z o.o. - Programista systemowy, Dyrektor ds. Sieci Komputerowych, Dyrektor Działu Integracji Systemów Informatycznych.

2003-2007 - OPTeam S.A. - Dyrektor Działu Integracji Systemów Informatycznych.

2007-2010 - Elektra Sp. z o.o. - Wiceprezes Zarządu Spółki.

W latach 2003 - 2008 - pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej OPTeam S.A.

W latach 2010 - 2014 - pełnił w OPTeam S.A. funkcję Dyrektora Departamentu Systemów ERP oraz Dyrektora Pionu Realizacji, a także funkcję prokurenta.

W latach 2014 - 2016 - pełnił w OPTeam S.A. funkcję Wiceprezesa Zarządu.

W dniu 26.10.2016 r. Rada Nadzorcza Spółki powierzyła Panu Ryszardowi Woźniakowi funkcję Członka Rady Nadzorczej OPTeam S.A. czwartej kadencji.

Wacław Irzeński

Członek Rady Nadzorczej OPTeam S.A.

Od 2016 roku Wiceprezes Zarządu CRE Polskie ePłatności S.A. Z branżą kart płatniczych związany od 19 lat.

W latach 2010 – 2016 był Dyrektorem Departamentu Technologii i Operacji Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A., odpowiedzialnym za zbudowanie i kierowanie zespołem realizującym, wdrażającym i utrzymującym w ruchu projekt CRE Polskie ePłatności S.A.

Jako Dyrektor Działu Rozwoju w spółce OPTeam S.A. kierował zespołem projektującym, wykonującym i wdrażającym oprogramowanie terminali akceptujących płatności kartami płatniczymi wydawanymi przez Międzynarodowe Organizacje Płatnicze, w tym MasterCard i Visa (2002 – 2010).

W latach 1997 - 2002 jako Dyrektor Działu Rozwoju w firmie Optimus – Comfort był odpowiedzialny za kierowanie zespołem projektującym, wykonującym i wdrażającym oprogramowanie wykorzystujące technologię kart procesorowych.

W latach 1995 - 1997 kierował Centrum Szkoleniowym Optimus – Comfort, które jako jedno z pierwszych w kraju uzyskało certyfikat Microsoft Certified Education Center. W firmie Optimus - Comfort był także projektantem systemów informatycznych (1992-1995).

W latach 1982 – 1992 związany z Politechniką Rzeszowską, gdzie jako specjalista IT odpowiadał za utrzymanie w ruchu Jednostki Centralnej uczelnianego komputera R32 (IBM 360). Pracował również jako adiunkt w Zakładzie Automatyki i Informatyki.

Absolwent Politechniki Rzeszowskiej. W 1983 r. uzyskał tytuł magistra inżyniera na Wydziale Elektrycznym o specjalności automatyka i metrologia, a w 1992 r. tytuł doktora nauk technicznych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Rzeszowskiej o specjalności automatyka i robotyka. Założyciel i udziałowiec firmy Comfort Sp. z o.o.  - obecnie OPTeam S.A. Pasjonat jazdy na rowerze, znawca i kolekcjoner win.

W dniu 26.10.2016 r. Rada Nadzorcza Spółki powierzyła Panu Wacławowi Irzeńskiemu funkcję Członka Rady Nadzorczej OPTeam S.A. czwartej kadencji.