Janusz Bober

Przewodniczący Rady Nadzorczej OPTeam S.A.

Jest absolwentem Politechniki Rzeszowskiej, w 1983 r. uzyskał tytuł magistra inżyniera na wydziale elektrycznym o specjalności automatyka i metrologia. W 1988 r. ukończył studia podyplomowe w zakresie informatyki prowadzone przez Uniwersytet Warszawski i Polską Akademię Nauk. W 2007 r. uzyskał tytuł Master of Business Administration, Oxford Brookes University i Polish Open University.

Przebieg kariery zawodowej:

1983 - 1987 Politechnika Rzeszowska, Zakład Układów Elektronicznych. Oddelegowany do Rzeszowskich Zakładów lamp Wyładowczych „Polam-Rzeszów" do realizacji projektu elektronicznego zapłonnika do lamp wyładowczych.

1987 - 1988 Rzeszowskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych, specjalista ds. informatyki,

1988 - 1992 Comfort Sp. z o.o. - Prezes Zarządu, udziałowiec - założyciel.

1992 - 2003 OPTIMUS-Comfort Sp z o.o. (obecnie OPTeam S.A.) - Prezes Zarządu, udziałowiec.

2003 - 06.2011 - OPTeam S.A. - Prezes Zarządu.

Od 2010 r. do 2016 r. - pełnił funkcję Prezesa Zarządu w spółce Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A.

Od 28.06.2011 - 12.06.2014 - Przewodniczący Rady Nadzorczej OPTeam S.A.

Od 29.06.2016 - Przewodniczący Rady Nadzorczej Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A.

W dniu 12.06.2014 r. Rada Nadzorcza Spółki powierzyła Panu Januszowi Boberowi funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej OPTeam S.A. czwartek kadencji.

W dniu 25.05.2017 r. Rada Nadzorcza Spółki powierzyła Panu Januszowi Boberowi funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej OPTeam S.A. piątej kadencji.

Andrzej Pelczar

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej OPTeam S.A.

W 1985 r. ukończył Akademię Górniczo - Hutniczą w Krakowie, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki kierunek: informatyka (magister inżynier). W 1992 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych.

Przebieg kariery zawodowej: 

1985 - 1992 Politechnika Rzeszowska w Rzeszowie - asystent, adiunkt.

1988 - 1992 - Comfort S. z o.o. Wiceprezes Zarządu, udziałowiec - założyciel.

1992 - 2003 - OPTIMUS Comfort Sp. z o.o. (obecnie OPTeam S.A.) - Wiceprezes Zarządu, udziałowiec.

Od 2003 do 28.06.2011 - OPTeam S.A. - Wiceprezes Zarządu, akcjonariusz.

Od 2006 do 01.2011 - Członek Rady Nadzorczej spółki ELEKTRA Sp. z o.o.

Od 18.01.2010 do 29.06.2016 - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej w spółce Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A.

Od 28.06.2011 - 12.06.2014 - OPTeam S.A. - Prezes Zarządu.

W dniu 12.06.2014 r. Rada Nadzorcza Spółki powierzyła Panu Andrzejowi Pelczarowi funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej OPTeam S.A. czwartej kadencji.

W dniu 25.05.2017 r. Rada Nadzorcza Spółki powierzyła Panu Andrzejowi Pelczarowi funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej OPTeam S.A. piątej kadencji. 

Wiesław Roman Zaniewicz

Sekretarz Rady Nadzorczej OPTeam S.A.

Ukończył Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Prawa i Administracji kierunek: administracja w 1984 r (magister), kierunek prawo 1985r. (magister). W 1991 r. po odbyciu 5 letniej aplikacji uzyskał tytuł adwokata. W 1994 r. ukończył Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych - zorganizowanych przez Międzynarodową Fundację Rozwoju Rynku Kapitałowego i Przekształceń Własnościowych w RP. Wiesław Roman Zaniewicz dysponuje wiedzą i doświadczeniem z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego. Od 1986 r. specjalizuje się w zakresie prawa handlowego. 

Przebieg kariery zawodowej:

1991 - 1994 - CONSKUL Agencja Konsultingowa - Sp. z o.o. w Rzeszowie - doradca. 

1991 - 1993 Kancelaria Adwokacka J. Barański, W. Zaniewicz Spółka Cywilna, wspólnik.

1993 - 1995 Kancelaria Adwokacka j. Barański, W. Zaniewicz, H. Zaniewicz Spółka Cywilna - wspólnik. 

1995 do chwili obecnej - Kancelaria Adwokacka W. Zaniewicz, H. Zaniewicz Spółka Cywilna - wspólnik.

03.04.2008 - 27.06.2011 - OPTeam S.A. - Przewodniczący Rady Nadzorczej.

Od 28.06.2011 - 12.06.2014 - OPTeam S.A. - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.

W dniu 12.06.2014 r. Rada Nadzorcza Spółki powierzyła Panu Wiesławowi Romanowi Zaniewiczowi funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej OPTeam S.A. czwartej kadencji.

W dniu 25.05.2017 r. Rada Nadzorcza Spółki powierzyła Panu Wiesławowi Romanowi Zaniewiczowi funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej OPTeam S.A. piątej kadencji.

Marcin Lewandowski

Członek Rady Nadzorczej OPTeam S.A.

Ukończył Akademię Ekonomiczną w Poznaniu, kierunek: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne, specjalizacja: Handel Międzynarodowy. W 1997 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych. Dysponuje wiedzą i doświadczeniem w dziedzinie zarządzania finansami przedsiębiorstw, analizy wartości i projektów inwestycji, strategii przedsiębiorstw oraz nadzoru właścicielskiego. 

Przebieg kariery zawodowej: 

1994-2000 - Frąckowiak i Partnerzy - Wielkopolska Grupa Konsultingowa w Poznaniu (obecnie F5 Konsulting).

1994-2001 - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Katedra Inwestycji i Rynków Kapitałowych, asystent, adiunkt. 

2000-2001 - Business Management & Finance SA (obecnie BRE Corporate Finance SA) - manager.

2001 - obecnie - Antares Corporate Finance Sp. z o.o. w Warszawie - Prezes Zarządu, udziałowiec. 

2001 - obecnie - działalność gospodarcza pod nazwą Marcin Lewandowski Antares Corporate Finance - wykładowca, doradca gospodarczy. 

2010 - obecnie - Copernicus Watch Sp. z o.o. - Prezes Zarządu, udziałowiec. 

W ciągu ostatnich 5 lat sprawował następujące funkcje w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych spółek:

  • Antares Corporate Finance Sp. z o.o. - Prezes Zarządu (od 2001 r.),
  • Copernicus Watch Sp. z o.o. - Prezes Zarządu (od 2010 r.),
  • Polskie ePłatności SA - Członek Rady Nadzorczej (od 2010 r.),
  • Opieka i Zaufanie SA - Członek Rady Nadzorczej (od 2013 r.),
  • Orzeł Biały SA - Członek Rady Nadzorczej (2007-2008 r.).

Od 28.06.2011 - Członek Rady Nadzorczej OPTeam S.A.Ryszard Woźniak

Członek Rady Nadzorczej OPTeam S.A.

W 1985 roku ukończył Uniwersytet Warszawski uzyskując tytuł magistra informatyki.

Przebieg kariery zawodowej:

1985-1991 - Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie - Asystent, a następnie Starszy Asystent.

1991-1993 - Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie - Starszy Asystent.

1988-1992 - Comfort Sp. z o.o. - Dyrektor Techniczny - Udziałowiec i współzałożyciel Firmy.

1992-2003 - Optimus-Comfort Sp. z o.o. - Programista systemowy, Dyrektor ds. Sieci Komputerowych, Dyrektor Działu Integracji Systemów Informatycznych.

2003-2007 - OPTeam S.A. - Dyrektor Działu Integracji Systemów Informatycznych.

2007-2010 - Elektra Sp. z o.o. - Wiceprezes Zarządu Spółki.

W latach 2003 - 2008 - pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej OPTeam S.A.

W latach 2010 - 2014 - pełnił w OPTeam S.A. funkcję Dyrektora Departamentu Systemów ERP oraz Dyrektora Pionu Realizacji, a także funkcję prokurenta.

W latach 2014 - 2016 - pełnił w OPTeam S.A. funkcję Wiceprezesa Zarządu.

W dniu 26.10.2016 r. Rada Nadzorcza Spółki powierzyła Panu Ryszardowi Woźniakowi funkcję Członka Rady Nadzorczej OPTeam S.A. czwartej kadencji.

Od 25.05.2017 - Członek Rady Nadzorczej OPTeam S.A. piątej kadencji.

Wacław Irzeński

Członek Rady Nadzorczej OPTeam S.A.

Od 2016 roku Wiceprezes Zarządu CRE Polskie ePłatności S.A. Z branżą kart płatniczych związany od 19 lat.

W latach 2010 – 2016 był Dyrektorem Departamentu Technologii i Operacji Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A., odpowiedzialnym za zbudowanie i kierowanie zespołem realizującym, wdrażającym i utrzymującym w ruchu projekt CRE Polskie ePłatności S.A.

Jako Dyrektor Działu Rozwoju w spółce OPTeam S.A. kierował zespołem projektującym, wykonującym i wdrażającym oprogramowanie terminali akceptujących płatności kartami płatniczymi wydawanymi przez Międzynarodowe Organizacje Płatnicze, w tym MasterCard i Visa (2002 – 2010).

W latach 1997 - 2002 jako Dyrektor Działu Rozwoju w firmie Optimus – Comfort był odpowiedzialny za kierowanie zespołem projektującym, wykonującym i wdrażającym oprogramowanie wykorzystujące technologię kart procesorowych.

W latach 1995 - 1997 kierował Centrum Szkoleniowym Optimus – Comfort, które jako jedno z pierwszych w kraju uzyskało certyfikat Microsoft Certified Education Center. W firmie Optimus - Comfort był także projektantem systemów informatycznych (1992-1995).

W latach 1982 – 1992 związany z Politechniką Rzeszowską, gdzie jako specjalista IT odpowiadał za utrzymanie w ruchu Jednostki Centralnej uczelnianego komputera R32 (IBM 360). Pracował również jako adiunkt w Zakładzie Automatyki i Informatyki.

Absolwent Politechniki Rzeszowskiej. W 1983 r. uzyskał tytuł magistra inżyniera na Wydziale Elektrycznym o specjalności automatyka i metrologia, a w 1992 r. tytuł doktora nauk technicznych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Rzeszowskiej o specjalności automatyka i robotyka. Założyciel i udziałowiec firmy Comfort Sp. z o.o.  - obecnie OPTeam S.A. Pasjonat jazdy na rowerze, znawca i kolekcjoner win.

W dniu 26.10.2016 r. Rada Nadzorcza Spółki powierzyła Panu Wacławowi Irzeńskiemu funkcję Członka Rady Nadzorczej OPTeam S.A. czwartej kadencji.

Od 25.05.2017 - Członek Rady Nadzorczej OPTeam S.A. piątej kadencji.

Piotr Kołodziejczyk

Członek Rady Nadzorczej OPTeam S.A.

Jest absolwentem Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie w 1999 r. uzyskał tytuł magistra ekonomii. Studiował również na FHTW Berlin w ramach programu Tempus (1996-1997), jest absolwentem programu BASP prowadzonego przez William Davidson Institute przy Michigan Business School (1998 r.).

Przebieg kariery zawodowej:

1998-1999 – Asystent, Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny

1999-2007 – Central EuropeTrust - Polska Sp. z o.o. analityk, konsultant a następnie project manager

2007 – Telekomunikacja Polska S.A., Dyrektor Departamentu Transakcji Portfelowych

2007-2009 - Central EuropeTrust - Polska Sp. z o.o., dyrektor

2009-2017 - Central EuropeTrust - Polska Sp. z o.o., partner, prokurent (od 2010)

W ciągu ostatnich 5 lat sprawował następujące funkcje w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych spółek:

Od 2015 – Zielony Sad Sp. z o.o. – członek Zarządu

Od 25.05.2017 - Członek Rady Nadzorczej OPTeam S.A. piątej kadencji.