Ostatnia aktualizacja: 18.04.2018 r. (wg oświadczeń przekazanych przez akcjonariuszy).

Struktura akcjonariatu (powyżej 5%)Liczba głosów na WZAAkcjonariat wg liczby głosów (%)Akcjonariat wg 
liczby akcji
Janusz Bober 1 372 523 18,80% 1 372 523
Andrzej Pelczar 1 372 523 18,80% 1 372 523
Ryszard Woźniak 1 378 512 18,88% 1 378 512
Wacław Irzeński 1 372 523 18,80% 1 372 523
ZM Inwest S.A. 450 000 6,16% 450 000
POZOSTALI 1 353 919 18,55% 1 353 919
Suma 7 300 000 100% 7 300 000

Kapitał zakładowy OPTeam SA tworzy 7 300 000 akcji, w tym:

  • 5 000 000 akcji serii A
  • 500 000 akcji serii B
  • 800 000 akcji serii C
  • 1 000 000 akcji serii D

Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 0,10 zł