Ostatnia aktualizacja: 15.07.2015 r. (wg oświadczeń przekazanych przez akcjonariuszy).

Struktura akcjonariatu (powyżej 5%)Liczba głosów na WZAAkcjonariat wg liczby głosów (%)Akcjonariat wg 
liczby akcji
Janusz Bober 1 372 523 18,80% 1 372 523
Andrzej Pelczar 1 372 523 18,80% 1 372 523
Ryszard Woźniak 1 378 512 18,88% 1 378 512
Wacław Irzeński 1 372 523 18,80% 1 372 523
Wacław Szary 407 899  5,59% 407 899
POZOSTALI 1 396 020 19,12% 1 396 020
Suma 7 300 000 100% 7 300 000

Kapitał zakładowy OPTeam SA tworzy 7 300 000 akcji, w tym:

  • 5 000 000 akcji serii A
  • 500 000 akcji serii B
  • 800 000 akcji serii C
  • 1 000 000 akcji serii D

Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 0,10 zł