Tomasz Ostrowski

Prezes Zarządu Spółki

Jest absolwentem Politechniki Rzeszowskiej, w 1998 r. uzyskał tytuł magistra na wydziale Marketing i Zarządzanie, specjalizacja Zarządzanie Przedsiębiorstwem. W 2006 r. zakończył studia podyplomowe w zakresie Executive Master of Business Administration - University of Minnesota, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – uzyskując tytuł Master of Business Administration.

Przebieg kariery zawodowej:

1997-2001 - OPTIMUS-Comfort Sp z o.o. (obecnie OPTeam S.A.), - Specjalista ds. marketingu

2001–2009 - OPTIMUS-Comfort Sp z o.o. (obecnie OPTeam S.A.) - Specjalista ds. handlowych, opiekun kluczowych klientów

2009–2010 - OPTeam S.A. - Kierownik działu Technologie Sektora Energetycznego

2010–2011 - PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów - Kierownik wydziału Infrastruktury Informatycznej w Departamencie Teleinformatyki

2011–2015 - OPTeam S.A. -  Dyrektor Departamentu Integracji Systemów

2015–25.05.2017 - OPTeam S.A. - Dyrektor Pionu Realizacji

W dniu 25.05.2017 r. Rada Nadzorcza Spółki powierzyła Tomaszowi Ostrowskiemu funkcję Wiceprezesa Zarządu OPTeam S.A. piątej kadencji.

Jacek Błahut

Wiceprezes Zarządu Spółki

Jacek Błahut jest absolwentem kierunku matematyka na Uniwersytecie Rzeszowskim. Od 1992 roku pracuje w firmie OPTeam SA (wcześniej OPTIMUS-Comfort).  Odpowiadał za budowę i funkcjonowanie działów sprzedażowych B2B i detalicznych.

Przebieg kariery zawodowej:

1992 - OPTIMUS-Comfort - handlowiec. 3 miejsce w sprzedaży w holdingu OPTIMUS SA.

1993-1998 – OPTIMUS-Comfort – Kierownik działu handlowego / Dyrektor Handlowy.

1998-2003 – OPTIMUS-Comfort - Dyrektor sprzedaży aplikacji kartowych.

2003-2013 – OPTeam S.A. – Dyrektor sprzedaży systemów IT, odpowiedzialny za produkcję, marketing, sprzedaż i wdrożenia systemów IT dla uczelni wyższych. Wypracowanie pozycji lidera na rynku rozwiązań IT dla uczelni.

2013-2017 – OPTeam S.A. - Dyrektor sprzedaży odpowiedzialny za rynek public.

2017-2018 – OPTeam S.A. – Dyrektor generalny Pionu Handlowego, odpowiedzialny za realizację całości sprzedaży na rynku krajowym.

W dniu 21.06.2018 r. Rada Nadzorcza Spółki powierzyła Jackowi Błahutowi funkcję Wiceprezesa Zarządu OPTeam S.A. piątej kadencji.

Rafał Gnojnicki

Wiceprezes Zarządu Spółki

Absolwent wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej  ze specjalizacją Inżynieria Biomedyczna. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał rozwijając struktury międzynarodowych korporacji m.in. IFS AB oraz QAD Inc. oraz restrukturyzując polskie przedsiębiorstwa produkcyjne.

Od 20 lat z pasją tworzy i rozwija zespoły sprzedaży i struktury partnerskie w Polsce i za granicą. Założyciel grupy kapitałowej Synaptise S.A. uczestnik przedsięwzięć z zakresu opracowania systemowych rozwiązań komercjalizacji nowych technologii i badań naukowych oraz współpracy ośrodków naukowych z przedsiębiorcami. Miłośnik podróży, rowerowych wycieczek górskich i motoryzacji.

W dniu 21.06.2018 r. Rada Nadzorcza Spółki powierzyła Rafałowi Gnojnickiemu funkcję Wiceprezesa Zarządu OPTeam S.A. piątej kadencji.