Wacław Szary

Prezes Zarządu Spółki

Pan Wacław Szary jest absolwentem Politechniki Krakowskiej - Wydział Inżynierii Elektrycznej - 1987-1992. Odbył również studia podyplomowe - SGH w Warszawie - studia relacji inwestorskich i komunikacji finansowej - 2009-2010 - ukończone w październiku 2010 r.

Przebieg kariery zawodowej:

1992-1994 - Urząd Gminy w Strzyżowie - informatyk.

1994-2004 - Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie - informatyk, inspektor.

2000-2005 - Elektra SC - szef wdrożeń systemów informatycznych, konsultant prowadzący projekty informatyczne.

2005-2010 - Elektra Sp. z o.o. - Prezes Zarządu.

Od grudnia 2010 r. pełnił w Spółce funkcję Dyrektora Departamentu Systemów ERP.

Od 28.06.2011 - 12.06.2014 - OPTeam S.A. - Wiceprezes Zarządu OPTeam S.A.

W dniu 12.06.2014 r. Rada Nadzorcza Spółki powierzyła Panu Wacławowi Szaremu funkcję Prezesa Zarządu OPTeam S.A. czwartej kadencji.

Radosław Bednarski

Wiceprezes Zarządu Spółki

Pan Radosław Bednarski jest absolwentem kierunku Automatyka i Robotyka na Politechnice Śląskiej – 1988-1994. W 1999 roku ukończył studia podyplomowe z zarządzania logistycznego na SGH w Warszawie.  W 2000 roku ukończył podyplomowe studia menedżerskie prowadzone przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie oparte na strukturze MBA.

Przebieg kariery zawodowej Pana Radosława Bednarskiego:

1995-1997 - Saint Gobain Glass, Dąbrowa Górnicza – EDP Manager.

1997-2007 – KPMG Sp. z o.o., Warszawa – Senior Manager.

2007-2009 – Sygnity SA, Warszawa – Dyrektor Generalny odpowiedzialny za budowę kompetencji firmy w obszarze doradztwa biznesowego.

2009-2012 – Energa SA, Gdańsk – Dyrektor Departamentu Projektów Strategicznych. Doradca Zarządu Energa Centrum Usług Wspólnych.

2011-2014 – Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o., Gdańsk – Wiceprezes następnie Prezes Zarządu.

2015-2016 – RR Donnelley, Kraków – Dyrektor RR Donnelley na Europę.

W dniu 28.09.2016 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała do składu Zarządu Pana Radosława Bednarskiego powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu OPTeam SA.