OPTeam SA posiada Zintegrowany System Zarządzania w zakresie jakości wg normy PN-EN ISO 9001:2015, bezpieczeństwa informacji wg normy PN-ISO/IEC 27001:2014-12 oraz ochrony środowiska PN-EN ISO 14001:2015.

W przyjętej i stosowanej Polityce Jakości wyznaczone zostały kluczowe cele działania organizacji w zakresie doskonalenia wewnętrznego i budowania optymalnych relacji z naszymi klientami.

Potwierdzeniem stosowania przez Spółkę wymagań norm ISO jest Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Zintegrowany System Zarządzania
Integrated Managament System