Początek
Bieżace wydarzenia

1988

Powstaje firma COMFORT Sp. z o.o.

W Rzeszowie została powołana spółka COMFORT. Jej założycielami byli pracownicy naukowo-dydaktyczni tutejszych uczelni. W pierwszych latach działalności firma zajmowała się pracami programistycznymi na zlecenie, projektowaniem oraz instalacją sieci komputerowych i dostawami sprzętu komputerowego.

1992

Staliśmy się częścią Grupy OPTIMUS

W roku 1992 w spółkę zainwestował OPTIMUS SA Nowy Sącz - największy polski producent komputerów osobistych. Wchodząc do Grupy OPTIMUS firma zmieniła nazwę na OPTIMUS-COMFORT Sp. z o.o.

Zmienił się również profil, skala, jak i zakres funkcjonowania przedsiębiorstwa. Oprócz dotychczasowej działalności integracyjnej, znacznie rozbudowano aktywności handlowe. OPTIMUS-COMFORT stał się największym w Polsce południowo-wschodniej dostawcą sprzętu komputerowego. W tym roku w strukturach firmy uruchomiono również funkcjonujący do dnia dzisiejszego dział fiskalnych systemów sprzedaży. W kolejnych latach tworzono nowe oddziały w większych miastach Podkarpacia.

1994

Nowa siedziba w Rzeszowie. 6 oddziałów w kraju.

W 1994 roku spółka przeniosła się do nowej, własnej siedziby w Rzeszowie przy ulicy Lisa Kuli 3. W latach 1992-95 utworzono 6 oddziałów zajmujących się działalnością handlowo-usługową w salonach firmowych, zlokalizowanych w większych miastach Podkarpacia (Krosno, Jasło, Sanok, Przemyśl, Mielec, Jarosław).

1996

Wdrażamy system kart procesorowych.

Ważnym dla działalności OPTIMUS-COMFORT był rok 1996, kiedy to firma zdecydowała się rozwinąć zakres swoich usług o dziedzinę nowoczesnych technologii. W tym samym czasie rozpoczęto też współpracę z Gemalto (Francja) w zakresie oprogramowania i wdrożeń systemów kart procesorowych. Od tego momentu nasza firma prowadziła prace nad własnymi rozwiązaniami, stopniowo rozbudowując odpowiedzialne za nią działy.

2002

Wykupujemy udziały spółki i stajemy się niezależni.

Istotnym wydarzeniem było odkupienie udziałów OPTIMUS SA przez jej udziałowców. To był pierwszy krok do przeistoczenia firmy w jej obecną postać. Przyjęto wtedy też nową strategię rozwoju. Kładła nacisk przede wszystkim na wdrażanie własnych rozwiązań z zakresu kart elektronicznych. W kolejnych latach zrealizowano program porządkowania działalności firmy.

Zamknięto nierentowne oddziały zamiejscowe, zlikwidowano działalność dystrybucyjną i wzmocniono aktywności związane z integracją rozwiązań teleinformatycznych. W ramach tych działań wdrożono System Zarządzania Jakością ISO 9001:2001 i Wewnętrzny Systemu Kontroli (WSK).

2003

Powstaje OPTeam S.A.

5 maja 2003 roku przekształcono OPTIMUS-COMFORT Sp z o.o. w spółkę akcyjną OPTeam SA. W kolejnych latach następowała stopniowa zmiana profilu działalności firmy. Szczególny nacisk położono na budowę pozycji firmy na rynku energetycznym (utilities) i szkół wyższych. Istotną częścią oferty stały się wdrożenia rozwiązań własnych z zakresu oprogramowania systemów kart elektronicznych oraz zaawansowane usługi integracyjne.

2006

Kupujemy Elektra Sp. z o.o.

W 2006 roku OPTeam wykupił większościowy pakiet w firmie Elektra Sp. z o.o., specjalizującej się we wdrożeniach systemów do zarządzania (ERP) i będącej jednym z największych integratorów systemu ERP XL.

Wykupienie pakietu w Elektrze, to była słuszna inwestycja. Firma już wtedy cieszyła się dużym uznaniem na rynku wdrożeń i realizowała projekty w kraju i za granicą.

Wacław Szary
Prezes Zarządu OPTeam SA

2008

Wchodzimy na rynek płatności elektronicznych.

W 2008 roku Zarząd OPTeam podjął decyzję o rozszerzeniu zakresu działalności. Rozpoczęto sprzedaż produktów i usług w zakresie autoryzacji i rozliczania płatności dokonywanych kartami w Polsce i za granicą. W tym celu powołano specjalną, wewnętrzną jednostkę – Centrum Rozliczeniowe OPTeam (CRO). Zadaniem tej zorganizowanej części spółki było prowadzenie działalności w zakresie obsługi transakcji płatniczych dokonywanych za pomocą kart płatniczych, sprzedaży doładowań GSM i innych usług z wykorzystaniem terminali POS.

2009

Powstają Polskie ePłatności

Centrum Rozliczeniowe OPTeam było podwalinami pod dzisiejsze Polskie ePłatności (PeP) – odrębną firmę obsługującą płatności elektroniczne. W 2009 roku OPTeam zawarł umowę inwestycyjną z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych SA. Obie strony zobowiązały się do prowadzenia wspólnej działalności, polegającej na obsłudze transakcji płatniczych i innych usług dokonywanych za pomocą kart i terminali POS. Powołano do życia spółkę akcyjną – Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności (PeP), w której udziałowcy objęli po 50% akcji. W 2010 roku spółka została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego a jej kapitał akcyjny wyniósł 24,4 mln zł.

Od początku swojej działalności Polskie ePłatności były liderem innowacyjności na polskim rynku płatności kartowych.

Janusz Bober
Przewodniczący Rady Nadzorczej spółki Polskie ePłatności

2009

Tworzymy Centrum Projektowe Nowoczesnych Technologii.

Nowe technologie zawsze były segmentem istotnym w polityce firmy. W 2009 rozpoczęto budowę Centrum Projektowego Nowoczesnych Technologii (Tajęcina k/Rzeszowa, na terenie Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego Areopolis). Obiekt ten w dużej części przekazano działom technologicznym zajmującym się systemami kartowymi i integracją ICT. Znajduje się tam też nowoczesne Centrum Przetwarzania Danych (Data Center). Uruchomienie Centrum Projektowego Nowoczesnych Technologii OPTeam S.A. nastąpiło w sierpniu 2010.

2010

OPTeam wchodzi na Giełdę Papierów Wartościowych.

Realizując przyjętą strategię rozwoju spółka w 2010 roku przeprowadziła z sukcesem publiczną emisję akcji serii D. W dniu 11 października 2010 r. miał miejsce udany debiut akcji OPTeam SA (IPO) na parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Do obrotu giełdowego trafiło łącznie 7,3 mln akcji serii A-D. Środki pozyskane z emisji akcji D zostały przeznaczone na dofinansowanie budowy Centrum Projektowego Nowoczesnych Technologii w Tajęcinie k. Rzeszowa, wsparcie rozwoju spółki Polskie ePłatności oraz przyspieszenie rozwoju organicznego.

W 2010 roku podjęliśmy ważną dla nas decyzję – weszliśmy na Giełdę. To był dobry ruch z naszej strony. Pozyskane w ten sposób fundusze, mogliśmy spożytkować na szybszy rozwój firmy.

Wacław Szary
Prezes Zarządu OPTeam SA

2011

Łączymy się z ELEKTRA Sp. z o.o.

3 stycznia 2011 roku przyłączono do OPTeam SA, zależną spółkę ELEKTRA Sp z o.o.. Powodowane było to chęcią zbudowania wspólnej, kompleksowej oferty w zakresie sprzedaży systemów informatycznych dla klientów instytucjonalnych. Równocześnie siedziba spółki została przeniesiona do budynku Centrum Projektowego Nowoczesnych Technologii w Tajęcinie.

2014

Wybieramy nową Radę Nadzorczą

12 czerwca 2014 roku Rada Nadzorcza Spółki powierzyła Panu Wacławowi Szaremu funkcję Prezesa Zarządu OPTeam SA czwartej kadencji. Ta decyzja gwarantuje dalszą realizację wypracowanej i efektywnej strategii rozwoju firmy, umacniającej jej pozycję na polskim rynku ICT.

Okazane nam zaufanie potwierdza, że strategia firmy jaką realizujemy od lat, to dobry kierunek dla rozwoju OPTeam.

Wacław Szary
Prezes Zarządu OPTeam SA