Zmiany przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, wchodzące w życie od maja 2018 roku – cykliczne webinaria OPTeamu

08-08-2017

Celem przygotowywanych zmian w prawie jest ujednolicenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej. Regulacja wprowadzi w życie nowe obowiązki dla podmiotów przetwarzających dane osobowe, wśród nich obowiązek raportowania naruszeń bezpieczeństwa organowi nadzorczemu, a także zgłaszanie wycieków danych osobowych wynikających z działań cyberprzestępców.

Nieprzestrzeganie nowych zasad będzie wiązało się z nałożeniem kar na organizację. W przypadku incydentów, które mogą zaszkodzić osobom, których dane dotyczą, obowiązkowe będzie niezwłoczne powiadomienie tych osób. Aby być zgodnym z prawem w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, organizacja będzie musiała przeprowadzić analizę incydentu, opracować raport i zgłosić to organowi nadzorczemu bez zbędnej zwłoki – w miarę możliwości, nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia.

Już teraz zapraszamy Państwa do udziału w bezpłatnym webinarium, które będzie poświęcone dobrym praktykom przeciwdziałania współczesnym zagrożeniom, a także efektywnej obsłudze incydentów bezpieczeństwa. Omówione zostaną również praktyczne możliwości oferowane przez nowoczesne narzędzia. Webinarium zostanie poprowadzone na platformie Citrix Gotowebinar.

Najbliższe wydarzenia odbędą się w dniu 05.09.2017 r.

Webinarium dla jednostek publicznych – godz. 10:00

Webinarium dla przedsiębiorstw – godz. 11:30

 

Więcej informacji na temat organizowanych przez nas wydarzeń znajdziecie Państwo na stronie www.konferencje.opteam.pl

Kategorie: Aktualności, Na głównej

Powrót