E-usługi dla uczelni na IBM Social Business Day

19-12-2016

OPTeam wspólnie z IBM był organizatorem dwóch konferencji w ramach IBM Social Business Day. Tematem przewodnim zorganizowanych w Warszawie i Krakowie wydarzeń była "Nowa jakość w zarządzaniu uczelnią", a zagadnienia poruszane w ich trakcie dotyczyły projektowania i organizowania świadczenia e-usług w środowisku akademickim.

E-usługi to różnego typu usługi, których świadczenie odbywa się za pośrednictwem Internetu, jest zautomatyzowane i zdalne. Komunikacja, współpraca, praca w zespołach, zarządzanie wiedzą to szczególnie ważne zagadnienia dla każdej uczelni, które mogą być świadczone w ten sposób. Typowe kanały komunikacyjne wykorzystywane są przez pracowników i studentów. Ale można rozszerzyć te grupy o kandydatów, absolwentów, inne uczelnie, instytucje zewnętrzne oraz podmioty współpracujące. Wykorzystanie spójnego kanału komunikacyjnego, opartego o dedykowane narzędzia, budowanie platformy wiedzy to przykłady realizacji tak zdefiniowanej strategii.

W trakcie konferencji eksperci OPTeam i IBM przedstawili nowoczesne rozwiązania informatyczne dedykowane do obsługi e-usług. Główny nacisk położono na rozwiązania z grupy produktów OPTicamp EDU web360 oraz IBM Connections. Od strony praktycznej o zaletach zinformatyzowanych e-usług opowiedział dr inż. Jacek Oko, Kanclerz Politechniki Wrocławskiej, w której OPTeam wdrożył oprogramowanie OPTIcamp EDU web360.

W wydarzeniach wzięło udział ponad 80 przedstawicieli polskich publicznych i niepublicznych uczelni.

Kategorie: Aktualności, Na głównej

Powrót